Обучение

https://www.youtube.com/watch?v=JF5KfsxU3q0
Эндоскоп Eye Breed
https://www.youtube.com/watch?v=VVbK8_v0SBQ
i3 LED очки
https://www.youtube.com/watch?v=avmY_kY_e9E
Основные измерения на Ibex Evo
https://www.youtube.com/watch?v=_koAV4dnez0
Развитие плода на IBEX EVO
https://www.youtube.com/watch?v=2gvaQPefrXo
Новые аксессуары для IBEX EVO
https://www.youtube.com/watch?v=-INSDyjJQ_8
УЗИ КРС: ЭНДОМЕТРИТ
https://www.youtube.com/watch?v=k8cYhCQu-jQ
УЗИ КРС: СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ
https://www.youtube.com/watch?v=l9e7IBSJ4ak
УЗИ КРС: ЛЮТЕИНОВАЯ КИСТА